Święty Florian - Patron strażaków

HISTORIA  ŚW.  FLORIANA - patrona strażaków

 

Święty Florian (Florian von Lorch) - (250 - 304) święty Kościoła katolickiego. Urodził się w Enns w 250 r. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego - Dioklecjana (284-305). W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (ówcześnie Anizy), na terenie dzisiejszej Austrii.

Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów, a później klasztor Kanoników laterańskich wg reguły św. Augustyna. W roku 1184 Idzi, biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa.

 

 

 

 

W dzielnicy Krakowa - Kleparz, znajduje się kościół pw. św. Floriana, fundacji biskupa Św. Florian jest opiekunem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. krakowskiego Gedki, gdzie według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie świętego na Wawel. Konie tak długo nie chciały się ruszyć z miejsca, aż zadecydowano o wybudowaniu świątyni.

W ikonografii przedstawiany jest najczęściej w stroju rzymskiego oficera, z naczyniem
z wodą do gaszenia ognia, lub wprost gaszącego pożar. 
Obecnie relikwie Świętego Floriana znajdują się w Warszawie i Chorzowie.