Modlitwa do św. Floriana

 

MODLITWA  DO  ŚW.  FLORIANA

 

Męczenniku święty, święty Florianie, od wieków czczony na polskiej ziemi,

bądź i dziś naszym Patronem, Orędownikiem i Obrońcą

przed Bogiem.

Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy oparli się laicyzacji życia

i wszędzie słowem i czynami miłości umieli mężnie ją wyznać.

Tak, jak dawniej chroń nas od wojny, ognia,powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych.

Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej pracy: strażakami, hutnikami i kominiarzami.

Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej służby w czasie klęsk żywiołowych,

w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.

Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego.

 Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże

zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie. Amen.

 

 

 

 

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"